Wybierz:

Avantor - Chemicals for NMR and UV/Vis spectroscopy

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

LABWASH® Premium detergents

Przegląd produktów, aplikacje

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

Avantor® Pestinorm solvents

Rozpuszczalniki i wzorce do chromatografii gazowej

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

Chemical solutions provided by Avantor

Rozwiązania chemiczne dostarczane przez Avantor

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

Avantor® - VWR chemicals big packs and bulks

Zwiększanie skali produkcji

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Karl Fischer reagents – VWRI31117

Gotowe do użycia roztwory, odczynniki i wzorce do analiz objętościowych i kulometrycznych

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Nitrogen determination according to Kjeldahl – VWRI31122

Katalizatory Kjeldahla - Oznaczanie azotu - Metoda Kjeldahla - Odczynniki do oznaczania azotu

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

Avantor® - HiPerSolv CHROMANORM® HPLC Reagents

Rozpuszczalniki o wysokiej czystości, odczynniki do metody par jonowych i bufory do zastosowań HPLC

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® for calibration

Normy i certyfikowane materiały referencyjne do kalibracji przyrządów - niezbędny etap konserwacji wymagany, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie inwestycji w sprzęt

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemicals ACS/ Reag PH EUR substances, standards, solutions and reagents

VWR Chemicals zgodne z ACS oraz Reag PH EUR - odczynniki, wzorce, roztwory

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Standards for petrochemistry

Jakość, niezawodność, identyfikowalność i pewność

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemicals substances for organic synthesis

Związki organiczne

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Green solvents for sustainable chemistry - VWRI22743

Rozpuszczalniki przyjazne środowisku - zestawienie, porównanie

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemicals for NMR and UV/Vis spectroscopy - VWRI23385

Odczynniki deuterowane - rozpuszczalniki do spektroskopii - wzorce UV/VIS

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemicals for biopharma and pharma production – VWRI23584

Produkty i odczynniki wspierające biopharmę

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Indicators

Wskaźniki

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Safety in the laboratory – technical guide

Bezpieczeństwo w laboratorium- właściwości rozpuszczalników

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® – Safety tips for chemical use

Wskazówki dotyczące prawidłowego magazynowania i przechowywania sustancji chemicznych: pakowanie, znakowanie odcznników chemicznych

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

Avantor® - Indicator papers and strips

Dokładne, niebarwiące paski testowe, szeroki zakres

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Carbohydrates and sugars

Węglowodany i cukry

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Enabling science from idea to every day

Katalog odczynników chemicznych - ulotka

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR - Returnable drums brochure

VWR® Returnable Container Advantage Programme (ReCAP) for high purity solvents

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemical Catalogue 2017-2019

NOWY Katalog Odczynników Chemicznych - szeroka oferta odczynników, surowców chemicznych, wzorców i podłoży mikrobiologicznych dla laboratoriów i zakładów produkcyjnych

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Microbiology VWRI13144

Suche, granulowane i gotowe do użycia podłoża, dip-slidy. Akcesoria i materiały eksploatacyjne do mikrobiologii

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Aqueous solutions for biopharmaceutical production

Bioprocessing - Solution for purification - Acids and Sodium hydroxyde solutions

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Chemicals for laboratories scale up & production – VWRI23255

Odczynniki do laboratorium i na produkcję

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - BDH Prolabo HPLC solvents in aluminium packs - VWRI2164

Rozpuszczalniki HPLC w opakowaniach aluminiowych

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - pH buffer standard solutions – VWRI22542

Bufory do kalibracji pH-metrów, w saszetkach, drugorzędowe roztwory buforowe

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWRC - Amresco, buffers and detergents - VWRC2145

Odczynniki Amresco bufory i detergenty

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Pochodne aminokwasów i bufory biologiczne

Pochodne aminokwasów do produkcji biofarmaceutyków

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - LC-MS solvents, additives, mixes and associated products – VWRI19692

Nakrętki - Filtry certyfikowane do LC-MS - Zestawy vialek

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Solvents and acids in plastic bottles - BDHA2026

Rozpuszczalniki i kwasy w plastikowych opakowaniach

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Q path, the chemical grade for histology and cytology - VWRI2097

Produkty Q-path do histologii i cytologii

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Custom manufacturing services - VWRI2090

Odczynniki produktowe na specjalne zamówienie klienta

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Globally harmonised system of classification, labelling and packaging of chemicals (GHS)

VWRC - globalnie zharmonizowany system klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji chemicznych (GHS)

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Q path products

Produkty Q-path

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Trace analysis - VWRI22548

ICP - ICP-MS - Wzorce - Analiza śladowa metali - Kwasy o wysokiej czystości

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - The chemical brand from VWR International BDH Prolabo - BDHA2011

Odczynniki chemiczne VWR

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Volumetric solutions for titration - VWRI16992

Miareczkowanie - Roztwory wolumetryczne

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Anhydrous solvents - VWRI12265

Bezwodne rozpuszczalniki - Odwodnione rozpuszczalniki

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd

VWR® - Conductivity measurement made easy – VWRI24173

Pełny zakres certyfikowanych standardów.

Zamówione

Zamów Pobierz Podgląd